Woda w Twojej rzecze

Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników w złożoność zjawiska gospodarowania człowieka w krajobrazie.

Zajęcia oparte o pakiet edukacyjny "Woda w Twojej rzece", opracowany przez WATCH Trust For Environmental Education z Wielkiej Brytanii. Pakiet ten cieszy się dużą popularnością w angielskich szkołach i jest tam powszechnie używany do analizy jakości wód powierzchniowych.

Polska wersja pakietu pozwala na:

  • określenie własności fizycznych rzeki,
  • określenie składu chemicznego wody w rzece,
  • określenie składu gatunkowego fauny i flory w rzece.

Badania te służą ocenie stopnia zanieczyszczenia wody w rzece lub potoku. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego porównać można jakość cieków o różnym stopniu zanieczyszczenia.

Podczas zajęć wszystkie pomiary są samodzielnie planowane i wykonywane przez uczniów. Rozwija to umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi, oznaczania gatunków roślin i zwierząt oraz zdolności manualne.

Przedmiot zajęć:

Geografia: Krajobraz wyżyny wapiennej okolic Ojcowa; zjawiska krasowe (jaskinie, skałki); wyróżnianie podstawowych form krajobrazu naturalnego oraz przekształconego przez człowieka.

Biologia: Struktura i funkcjonowanie ekosystemu; warstwy lasu; zróżnicowanie szaty roślinnej i fauny; zmienność warunków siedliskowych; życie roślin w ekstremalnych warunkach; wpływ cywilizacji na przyrodę; zależność człowieka od środowiska przyrodniczego.


Czas trwania zajęć: zajęcia pół- lub całodniowe, minimum 4 godz.

Wiek uczestników: starsze klasy gimnazjalne i wszystkie klasy szkoły średniej.

Zamów zajęcia


Biuro Usług Turystycznych "Ojcowianin"
Ryszard Piotr Bosak, 32-047 Ojców 15
   tel./fax. (012) 389-20-89  •  E-mail: butojcowianin@poczta.onet.pl
©2009 Wszelkie prawa zastrzeżone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej