Poznajemy drzewa

Celem zajęć jest uświadomienie zróżnicowania gatunkowego oraz nauczenie rozpoznawania niektórych drzew. Pracujący w grupach uczniowie z pomocą prostego klucza do oznaczania drzew wyszukują w terenie i rozpoznają wybrane gatunki. Korzystając z arkuszy roboczych notują następnie ich podstawowe cechy. Arkusze zwracają uwagę dzieci na sylwetkę drzewa, kształt i barwę liści, korę, kwiaty, owoce i inne łatwe do zaobserwowania cech danego gatunku drzewa oraz na podstawowe właściwości siedliska.

Przedmiot zajęć:

Środowisko społeczno-przyrodnicze: różnorodność zjawisk świata przyrody; zmiany przyrody; życie roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; roślinność lasów i łąk; struktura lasu; rozpoznawanie podstawowych gatunków roślin i zwierząt; orientacja w terenie; posługiwanie się kompasem; dokonywanie obserwacji; kształtowanie więzi emocjonalnych z przyrodą; współzależność między roślinami, zwierzętami i człowiekiem.

Język polski: rozwinięta i uporządkowana wypowiedź na tematy związane z doświadczeniami i przeżyciami; opisywanie przedmiotów i zjawisk na podstawie bezpośredniej obserwacji; piękno ojczystego krajobrazu.

Plastyka: stymulowanie procesów twórczych; dostrzeganie, odbiór i przeżywanie wartości wizualnych środowiska przyrodniczego, kulturowego, oraz treści z nim związanych.


Czas trwania zajęć: zajęcia pół- lub całodniowe, minimum 4 godz.

Wiek uczestników: klasy gimnazjalne oraz starsze klasy szkoły podstawowej.

Zamów zajęcia


Biuro Usług Turystycznych "Ojcowianin"
Ryszard Piotr Bosak, 32-047 Ojców 15
   tel./fax. 12 389-20-89  •  E-mail: butojcowianin@poczta.onet.pl
©2009 Wszelkie prawa zastrzeżone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej