Zróżnicowanie szaty roślinnej

Celem tych zajęć jest zapoznanie uczniów ze zróżnicowaniem środowisk przyrodniczych oraz warunkami kształtującymi te środowiska. Uczniowie prowadzą samodzielne badania na wybranych, silnie zróżnicowanych stanowiskach na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.

W czasie zajęć spotykają się z podstawowymi zagadnieniami przyrodniczymi:

  • zróżnicowaniem przyrody,
  • jakością siedlisk,
  • użytkowaniem ziemi przez człowieka.

Ćwiczenia dają możliwość zapoznania się z podstawowymi metodami obserwacji przyrodniczych; uczą wyznaczania powierzchni badawczych oraz ilościowych i jakościowych pomiarów poszczególnych elementów siedlisk roślinnych.

Uczą także samodzielnego planowania badań i wyciągania odpowiednich wniosków z przeprowadzonych obserwacji i pomiarów.

Przedmiot zajęć:

Geografia: Kształcenie umiejętności prowadzenia obserwacji, dostrzegania związków i współzależności pomiędzy człowiekiem i przyrodą, wyrabianie umiejętności samodzielnego wyciągania i formułowania wniosków; poznanie głównych form gospodarki człowieka; umiejętność dostrzegania i rozumienia konfliktów jako skutków napięć ekonomiczno-społecznych; orientacja w terenie, ocena i pomiar odległości i wysokości względnej; posługiwanie się mapą, skalą i podziałką, znaki topograficzne, sporządzanie planu sytuacyjnego.

Biologia: Wpływ gospodarki człowieka na funkcjonowanie ekosystemów, zależność człowieka od środowiska przyrodniczego.

Plastyka: Forma i funkcja w kształtowaniu obiektów architektonicznych, regionalne formy budownictwa, tradycja i współczesność.


Czas trwania zajęć: zajęcia pół - lub całodniowe, minimum 5 godz.

Wiek uczestników: klasy gimnazjalnej i starsze klasy szkoły podstawowej.

Zamów zajęcia


Biuro Usług Turystycznych "Ojcowianin"
Ryszard Piotr Bosak, 32-047 Ojców 15
   tel./fax. 12 389-20-89  •  E-mail: butojcowianin@poczta.onet.pl
©2009 Wszelkie prawa zastrzeżone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej