Krajobraz

Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników w złożoność zjawiska gospodarowania człowieka w krajobrazie.

Postawione zadanie - wybór lokalizacji i formy domu daje możliwość różnorodnych ćwiczeń terenowych:

  • czytania mapy,
  • sporządzania planu sytuacyjnego terenu,
  • analizy sposobu użytkowania gruntów i jego wpływu na środowisko przyrodnicze,
  • analizy formy architektonicznej i lokalizacji istniejącej zabudowy,
  • wywiadu środowiskowego.

Uczy także podejmowania decyzji dotyczących środowiska, z czym większość uczniów spotyka się w dorosłym życiu.

Złożoność problematyki powoduje, że zajęcia te są doskonałą szkołą pracy grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów.

Dodatkową atrakcją może być prowadzenie zajęć w formie "Marszu na orientację" co wprowadza lubiany przez dzieci element rywalizacji.

Przedmiot zajęć:

Biologia: Różnorodność form roślinnych występujących w różnych środowiskach; wpływ czynników środowiskowych na życie organizmów; rozróżnianie gatunków roślin; struktura i funkcjonowanie ekosystemu; wpływ działalności człowieka na ekosystemy; prowadzenie obserwacji przyrodniczych; wykonywanie notatek słowno-graficznych.

Geografia: Orientacja w terenie; ocena i pomiar odległości i wysokości względnej; posługiwanie się mapą, skalą i podziałką; określanie rodzaju podłoża i gleby.


Czas trwania zajęć: zajęcia pół - lub całodniowe, minimum 4 godz.

Wiek uczestników: klasy gimnazjalne i wszystkie klasy szkoły średniej.

Zamów zajęcia


Biuro Usług Turystycznych "Ojcowianin"
Ryszard Piotr Bosak, 32-047 Ojców 15
   tel./fax. 12 389-20-89  •  E-mail: butojcowianin@poczta.onet.pl
©2009 Wszelkie prawa zastrzeżone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej