Powietrze

Celem proponowanych zajęć jest nauczenie rozpoznawania zanieczyszczeń powietrza na podstawie dostrzegalnych objawów - zmian w szacie roślinnej. Zajęcia wprowadzają więc niezwykle ważny problem monitoringu zmian i zagrożeń środowiska.

Zajęcia oparte o pakiet edukacyjny "Woda w Twojej rzece", opracowany przez WATCH Trust For Environmental Education z Wielkiej Brytanii. Pakiet ten cieszy się dużą popularnością w angielskich szkołach i jest tam powszechnie używany do analizy jakości wód powierzchniowych.

Za pomocą prostych ćwiczeń oceniamy:

  • ubytki aparatu asymilacyjnego drzew,
  • występowanie porostów,
  • zapylenie powietrza.

Uczniowie starają się określić stopień zanieczyszczenia powietrza w kilku wybranych miejscach. Uzyskane w ten sposób dane pozwolą na wyciągnięcie wniosków dotyczących roli osiedli, dróg, przemysłu itd. w emisjach zanieczyszczeń.

Przedmiot zajęć:

Środowisko społeczno-przyrodnicze: Budzenie zainteresowań przyrodniczych; rozpoznawanie najczęściej spotykanych gatunków zwierząt w poznanych środowiskach; obserwacja i charakterystyka zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku; zmiany zachowania zwierząt w zimie.

Biologia: Różnorodność oraz zmienność form zwierzęcych występujących w różnych środowiskach; rozpoznawanie wybranych gatunków ssaków oraz ich przystosowanie do warunków życia; zależności pokarmowe na przykładzie prostych łańcuchów pokarmowych.


Czas trwania zajęć: zajęcia pół- lub całodniowe, minimum 4 godz.

Wiek uczestników: klasy gimnazjalne.

Zamów zajęcia


Biuro Usług Turystycznych "Ojcowianin"
Ryszard Piotr Bosak, 32-047 Ojców 15
   tel./fax. 12 389-20-89  •  E-mail: butojcowianin@poczta.onet.pl
©2009 Wszelkie prawa zastrzeżone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej