Zjawiska krasowe

Celem zajęć jest wyjaśnienie istoty zjawisk krasowych oraz zapoznanie uczestników z ich różnymi formami.

Zajęcia prowadzone są w:

  • Muzeum Przyrodniczym OPN (projekcja filmu 3D),
  • Jaskini Ciemnej,
  • oraz na terenie OPN.

Uczy także podejmowania decyzji dotyczących środowiska, z czym większość uczniów spotyka się w dorosłym życiu.

Złożoność problematyki powoduje, że zajęcia te są doskonałą szkołą pracy grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów.

Dodatkową atrakcją może być prowadzenie zajęć w formie "Marszu na orientację" co wprowadza lubiany przez dzieci element rywalizacji.

Przedmiot zajęć:

Geologia: Kras powierzchniowy (ostańce, bramy skalne, itp.), kras podziemny (jakinie, nacieki, itp.).

Biologia: Uświadomienie zależności pomiędzy światem przyrody żywej i nieożuwionej.


Czas trwania zajęć: zajęcia pół- lub całodniowe, minimum 4 godz.

Wiek uczestników: klasy gimnazjalne i wszystkie klasy szkoły średniej.

Zamów zajęcia


Biuro Usług Turystycznych "Ojcowianin"
Ryszard Piotr Bosak, 32-047 Ojców 15
   tel./fax. 12 389-20-89  •  E-mail: butojcowianin@poczta.onet.pl
©2009 Wszelkie prawa zastrzeżone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej