Poznajemy ptaki

Celem zajęć jest zdobycie przez uczestników podstawowej teoretycznej i praktycznej wiedzy o awifaunie krajowej na podstawie ptaków występujących w Ojcowskim Parku Narodowym. Dzięki terenowym obserwacjom prowadzonym z ornitologiem, uczniowie nauczą się rozpoznawania poszczególnych gatunków ptaków na podstawie śpiewu oraz cech wyglądu.

Zajęcia poruszają takie tematy jak:

  • Biologia ptaków: podstawowe informacje dotyczące anatomii ptaków, przystosowania do lotu, budowa piór oraz dobór płciowy.
  • Zagrożenia ptaków oraz ich ochrona: dyskusje w grupach, przedstawienie wyników przez przedstawicieli grupy, podsumowanie z prowadzącym ornitologiem.
  • Rola martwego drewna w życiu ptaków.
  • Bogactwo gatunkowe ptaków a sposób użytkowania łąk: wyjaśnienie negatywnego wpływu intensyfikacji rolnictwa na awifaunę, ekstensywne użytkowanie i programy rolnośrodowiskowe szansą na ochronę ptaków ekosystemów łąkowych.
  • Natura 2000: Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa.

W przypadku niesprzyjającej pogody zajęcia odbędą się w sali wykładowej. Uczestnicy zajęć zapoznają się z wybranymi zagadnieniami na podstawie prezentacji, zdjęć, odtwarzanych głosów oraz dostępnych eksponatów.

Zajęcia są również wzbogacone w konkursy oraz gry, zabawy, prace plastyczne dostosowane do wieku uczestników.

Każdy uczeń otrzyma arkusz obserwacji, w trakcie zajęć będzie można skorzystać z atlasów oraz lornetek.

Przedmiot zajęć:

Biologia: Biologia ptaków, dymorfizm płciowy ptaków, rozpoznawanie wybranych gatunków awifauny Polski, przystosowanie ptaków do środowiska, krajowe formy ochrony przyrody.

Środowisko społeczno-przyrodnicze: Kształtowanie świadomości ekologicznej, rozwój zainteresowań przyrodniczych, wstęp do ornitologii, oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze.

Język polski: Umiejętność przeprowadzania aktywnej dyskusji polegającej na wymianie poglądów dotyczących środowiska i ochrony przyrody.


Czas trwania zajęć: zajęcia pół- lub całodniowe, minimum 4 godz.

Wiek uczestników: klasy szkoły średniej, klasy gimnazjalne i starsze klasy szkoły podstawowej.

Zamów zajęcia


Biuro Usług Turystycznych "Ojcowianin"
Ryszard Piotr Bosak, 32-047 Ojców 15
   tel./fax. 12 389-20-89  •  E-mail: butojcowianin@poczta.onet.pl
©2009 Wszelkie prawa zastrzeżone

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej